İçeriğe geç

Cumapazarı Tarihi

Cumapazarı Hakkında Bilgiler

Cumapazarı Trabzon’un Of ilçesine bağlı bir belde idi. Doğu Karadenizin önemli akarsularından Solaklı Deresinin üzerinde kurulmuştur.Rivayetlere göre ilk yerleşim 1570 yıllarında yapılmıştır.İlk yerleşim zamanındaki adı Hola-i Sagir olup, daha sonra Küçükhol ve Araköy ismini aldıktan sonra, Serindere(Yaragar) köyü ile birleşerek isminde de anlaşılacağı üzere Cuma günlerinde Pazar kurulması nedeni ile Cumapazarı adını alarak 1972 yılında belediye kurulmuştur.Belediyenin ilk kurucu başkanı Yakup Paşa Saral seçilmiştir.2012 Yılı kasım ayında Trabzon’un Büyükşehir olması ile Cumapazarı Belediyesi tüzel kişiliğini kaybederek Of ilçesine bağlı bir mahalle olmuştur. İlk yerleşim yıllarında Hola-i Sagir köyünde Çakıroğlu, Hacıefendioğlu,Hacıhasanoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacumustafaoğlu, Hacıömeroğlu, Karakullukçuoğlu, Koçinoğlu, Kurumehmedoğlu, Likoğlu, Mollahasanoğlu, Mollaibrahimoğlu, Ömerefendioğlu,Reisoğlu, Sarialioğlu, Sarıalizade, Topçuoğlu, Uzunhüseyinoğlu, Uzunömeroğlu Yargar köyünde, Alikoğlu, Babaoğlu, Çürükoğlu, Dedeoğlu, Eyüpoğlu, Feyzullahoğlu, Koziloğlu, Mollaahmedoğlu, Mollahamzaoğlu, Musaoğlu, Sarıalioğlu, Sarıalizade, Sıraoğlu, Terzimehmedoğlu, Tirkoloğlu, Uzunahmedoğlu , belediye iken son mahallemiz olan Zevayed’de
Abanasoğlu, Abdioğlu, Bayrakdaroğlu, , Sarımehmedoğlu, sivişoğlu, Sipahioğlu, Temeloğlu, Topçuoğlu, ailelerinin yaşadığı bilgilerine ulaştık.

Belediye zamanında Cumapazarının; Saray, Konak, Renk, Yeşiltepe, Reis, Serindere ve 2008 yılında Taşhan Köyü(Zavayit) de yapılan referandumda Belediyemize katılarak yedi mahalle olmuştur.Beldede 2000 li yıllara kadar Tarımsal Kalkınma kooparatifi, postahane, ilköğretim okulu,Kuran Kursu,Tedaş İşletme Şefliği ve Sağlık Ocağı Bulunmaktaydı.Şu an itibari ile mahalleye dönüştürülen Cumapazarında resmi kurum olarak sadece ilköğretim okulu, Kur’an kursu bulunmaktadır.Ayrıca geçmiş yıllarda beldede sosyal amaç güden,Okul,Camii,Sağlık Ocağı ve yayla derneği hizmet vermekte iken şu an itibari Okul, cami ve Merkezi İstanbul’da bulunan Cumapazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin temsilciliği de bulunmaktadır.

Köyün yukarı kesimlerinde ziraatın yapıldığı mezere (mezra) ve daha yukarılarda odun ve ot ihtiyacının karşılandığı dağ bölgeleri vardır.

Köyde çay ve fındık yetiştirilmekle birlikte insanların geçimini temin edecek kadar zirai gelir yoktur. Hayvancılık ta uzun yıllar önce terk edilmiştir. Bu yüzden başta İstanbul ve Samsun, yurtdışı olmak üzere bir çok vilayete önemli miktarda göç vermiştir.

Maliye Bakanlığı eski müsteşarlardan Talat SARAL , Ankara eski emniyet müdürü Cevdet SARAL Prf.Dr.Faik SARIALİOĞLU, Prf.Dr.Rahmetli Harun TERZİ, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın AKIN,Samsun’un Çanik ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Av.Şefik Yagı Cumapazarından yetişen önemli bürokratlardır.

Trabzon’un meşhur doğa güzelliği Uzun Göle giden Of-Çaykara karayolu Cumapazarından geçmektedir.

Tarbzon’a 65, Of ‘a 12 Km. uzaklıktadır.
Mimari ve Kültür
Cumapazarında genelde bölgede olduğu gibi her ailenin biri devamlı yaşadığı köyün içinde bir evi, diğeri mezerede, dağda ve bir diğeri de Bayburt ili sınırları içerisinde bulunan Cumavank Yaylasında olmak üzere hemen hemen her ailenin dört adet evi vardır.

Bu evlerden mezerede ve dağda olanlara oba denir.

Oba’lar; taş duvardan yapılmış ve ahır olarak kullanılan zemin kat ile tamamen ahşaptan yapılmış yaşama katından oluşur. Yaşama katı ocağın bulunduğu pişirme ve oturma bölümü ile tahta bir duvarla ayrılmış yatak odasından ibarettir. Çatıda örtü olarak oluklu kiremit kullanılır.

Köydeki asıl evler, tipik karedeniz evleridir. Kesme taş duvardan yapılmış zemin katı, nuska tipi dolmadan yapılmış yaşama katı, çifte adı verilen çatı katı ve oluklu kiremitle örtülmüş çatısı vardır.

Evlerden başka, ahşaptan yapılmış, ot depolamak için kullanılan ve merek adı verilen yapılarla, tahıl ve kuru gıdaların depolandığı Cumapazarında sarander adı verilen yapıların günümüze kadar ayakta kalabileni pek azdır.

Maalesef eski otantik halleri yıkılıp yerlerine betonarmeleri inşa edilene kadar camiler de evler gibi ahşaptan, hatta nuskalı dolma duvarlar ile kubbe yerine oluklu kiremitle örtülmüş ahşap çatı şeklinde idiler.

Şebeke suyu evlere bağlanmadan önce mahallelerde taştan yapılmış güzel çeşmeler ayrı bir mimari yapılardı.

Cumapazarı’nda yaşayan bütün ailelerin ana dili Türkçedir. Çevre köylerin bazılarında Rumca bilen ama müslüman olan aileler vardı.

Cumapazarı ayrıca Doğu Karadenizin önemli ailelerinden olan Saral’ların bölgedeki ilk yerleşim yeridir. Saral’lar daha sonraları Hopa’dan Samsun’a kadar bütün Doğu Karadenize bu köyden yayıldıkları sanılır.

Köydeki ailelerin hemen, hemen tamamı yaklaşık 400 yıldır birlikte yaşadıklarından herkesin biribiri ile akrabalık bağları oluşmuştur. Bu yüzden olacak ki bölgede çoğu kez sorun olan kan davaları Cumapazarı’nda hiç yaşanmamıştır.

Kadınlarda folklorik giysi yörede de yaygın olan keşan ve peştemaldır.

Kemence ve kavaldan başka çalgı, horonun dışında oyun bilinmez.

Bitki Örtüsü

Cumapazarında yeşilin her tonunu görmek mümkündür. Kızılağaç, çam, meşe, kestane ve yörede “Komar” diye adlandırılan bir ağaç türü bol miktarda vardır. Geri kalan kısımlar da çay bahçeleri yapılmıştır. Ticari amaçla olmasa bile fındık bahçeleri de vardır.

Meyva olarak; yörede karayemiş diye bilinien taflan, siyah kokulu üzüm, armut çeşitleri, kestane, hamucara diye adlandırılan yaban çileği, yine sadece bölgede yetişen likarba adında ahududuya benzer bir meyva ve karadeniz bölgesinde yetişen her çeşit ürün Cumapazarında ticari amaçla olamasa bile yetiştirilmektedir.

Zirai mahsul olarak yalnızca çaydan ve kimsende fındıktan gelir elde edilir.

Mısır; çay üretiminden sonra oldukça azalsa da yer, yer ekilir.

Ev ihtiyacı karşılanacak kadar kara lahana, fasulye, patates yetiştirilir.

Komar bitkisi
Karayemiş
Fındık
Çay bitkisi
Zengenap armudu
Kale
eskilerin deyimi ile “Kalle”, aslında köye nazır oldukça heybetli güzel bir dağın adıdır.

Köyün batısındaki başka yerleşim birimi olan Erenköy (Çoruk) ile sınır teşkil eder. Arazisi iki köyün merasıdır.

Zirvesinde kayalardan oluşmuş odacıklar vardır. Rivayete göre bu kısımlar çok eskiden askeri amaçla kullanılmıştır.

Hapşiyas köprüsü
Yaklaşık 80 yıl önce Solaklı Deresinin üzerinde yapılmıştır. Sel ve benzeri hasarlardan dolayı birçok kere onarılmıştır. Köprünün üzerindeki kiremit örtü karakteristik özelliğidir. Hala bakımlı ve kullanılabilir haldedir.

Site Hakkında

Değerli ziyaretci, bu site Trabzon Of Cumapazarı mahallemizi tanıtmak amacıyla Cumapazarı Derneğince hazırlanmıştır.

Zaman içerisinde daha kapsamlı hale getirilmeye çalışılacaktır. Sitemizi sık aralıklarla ziyaret ederseniz Cumapazarını daha geniş tanıma imkanınız olacaktır.

Site hakkındaki görüşlerinizi veya sitede bulmak isteğiniz konuları cumderbaskan@gmail.com adresinden bize iletebilirsiniz.