İçeriğe geç

Prf.Dr.Faik SARIALİOĞLU

1952 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. İlköğrenimini Of-Araköy ilkokulu, orta öğrenimini Trabzon Karma Orta Okulu ve Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dr. Faik Sarıalioğlu 1976-1980 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını eğitimini tamamladı. 1981-1982 arasında Karamürsel Merkez Eğitim Komutanlığında askerlik görevimi tamamlayarak 22 Eylül 1982 tarihinde Hacettepe Pediatrik Onkoloji Ünitesi’nde uzman kadrosuna atandı ve 1984 yılına kadar uzman olarak çalıştı. 1984 yılında çocuk onkolojisi yan dal uzmanlık çalışmalarını Ocak 1987 tarihinde tamamlayarak Türkiye’de üst uzmanlık yasasının çıkışından sonra asistanlık, tez ve sınav gibi normal prosedürle pediatrik onkoloji uzmanlık belgesini alan ilk kişi oldu. Aynı yıl yardımcı doçentliğe atandı, doçent oldu. 1988 tarihinde aynı Fakülte’de doçentlik kadrosuna, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde profesörlük kadrosuna atandı. Akademik ve İdari Görevler Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Kanser Eğitimi ve Sosyal İlişkiler Bilim Dalı Başkanlığı (1990-1993), Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (1990-1993), Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1990-1993), Tıp Fakültesi Baş koordinatör Yardımcılığı (1991-1993), Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Onkoloji Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü (1993-1996), Klinik Onkoloji Ana bilim Dalı Başkanlığı (1994-1997), Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı (1994-1997; 1999 -2005), Tıp Fakültesi Dönem-III Koordinatörlüğü (1995-1996), Fakülte Kurulu Üyeliği (1999-2002), Başkent Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi Dekanlığı ve bağlı görevler (2005 – …), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı Başkanlığı (2005 – .. ), Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı Vekilliği (2006 – .. ), Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Başkanlığı (2005 – … ), Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2005 – .. ), Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 – … ), Kanal-B Kaliteli Yaşam Programı Koordinatörlüğü (2005 – .. ) Üyelikler, Sosyal Çalışmalar Türk Pediatrik Onkoloji Grubu, Bilim ve Teknolojiyi Geliştirme Derneği, Gün ışığı-Çocuk Onkoloji Hastaları Aileleri Derneği, Ege Karadenizliler Vakfı, Nefroloji Dernek’lerinin kurucu, TTB, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Vakfı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu gibi kuruluşların asil üyesiyim. Uluslar arası Pediatrik Onkoloji Derneği (SIOP), Avrupa Kanser Eğitimi Derneği (EACE) ve Avrupa Bilim Editörleri (EASE) üyesi oldu. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Sekreterliği (1990-1993), Türk Kanser Araştırma ve Savaş Vakfı Genel Sekreterliği (1999 – 2005), Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkan Yardımcılığı (2005 – .. ), Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Başkanlığı (2001- 2003), Gün ışığı Derneği Başkanlığı (1999 – 2005) başta olmak üzere dernek ve vakıflarda uzun süreli yönetim görevleri aldı. Bilimsel Dergi Editörlükleri 1 Ocak 1980 yılında Dr. Esat Yılgör ve Dr. Burhan Topal ile KATKI, PEDİATRİ Derneğini kurdum. Açtığı yol ve getirdiği bakış açısı ile Türkiye’de yepyeni gelişmelere yol açan. Turk J Cancer Dergisinin Editörlüğü yanında Türkiye’de yayınlanan 12 tıp dergisinin danışma kurulu görevlerini yürüttüm ve yürütmekteyim. Bilimsel Toplantı Organizasyonları Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi (1988), VII ve XIII Ulusal Kanser Kongreleri (1987, 1999), Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi (1987, 2000) düzenlenmesinde kongre sekreteri veya kongre başkanı olarak, ESO-Pediatric Oncology Course (1992) Lokal Organizasyon Kurulu Sekreteri olarak görev yaptı. Yürüttüğü akademik görevler nedeni ile çok sayıda kurs, panel, konferans ve seminerlerin organizasyonunu yaptı. Bilimsel Çalışmalarının Özeti Bilimsel çalışmaların özet tablosu 31 Ocak 2006 tarihi itibarı ile verilmektedir. A – ĠNGĠLĠZCE YAYINLAR VE ÇALIŞMALAR Sayı 1 – SCI kapsamındaki dergilerde yayınlar 42 2 – Yurt içi dergilerde İngilizce yayınlar 27 3 – Uluslararası kongrelerde sözel bildiriler 26 4 – Uluslararası kongrelerde poster bildirileri 54 Toplam (adet) 149 B – ATIF SAYILARI Sayı Atıf yapılan makale sayısı 31 Toplam atıf sayısı 132 C – TÜRKÇE YAYIN VE ÇALIŞMALAR Sayı 1 – Kitaplar (telif, çeviri, bölüm yazarlığı) a. Telif kitaplar 4 b. Çeviri kitaplar c. Kitaplarda bölüm yazarlığı d. Kitaplarda bölüm çevirmenliği 7 10 8 2 – Araştırma makaleleri ve orijinal vaka raporları 12 3 – Tümü ile yayınlanmış kongre konuşmaları (”proceedings”) 15 4 – Eğitim amaçlı makaleler 34 5 – Ulusal kongrelerde sözel bildiriler 74 6 – Ulusal kongrelerde poster bildirileri 79 Toplam (adet) 243 D – DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER Sayı 1 – Konferanslar 79 2 – Panel konuşmaları 77 3 – Bilimsel kongrelerde oturum başkanlıkları 36 4 – Halk eğitimi (konferans, dergi-gazete yazıları, TV. konuşmaları) 24 Toplam (adet) 216 ÖDÜLLER Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genç Araştırıcı Ödülü (1985) Adına Bilimsel Toplantı Düzenlenmesi (2005) Febril Nötropeni Ödülü (2006)