İçeriğe geç

Saadet GÜNDOĞDU

Ben Taşhanpazarı köyünden (Zaveyet) Hacı Ali Gündoğdu’nun (merhum) ve eski muhtar Nurettin Gündoğdu’nun (merhum) torunu, Hacı Salih’in kızıyım. 1984 Samsun doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi (Samsun Anadolu Lisesi) Samsun’da tamamladım. Şubat 2009’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldum. 2012 yılında “Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Analitik Çözümlemesi ve Koruma Yöntemleri” adlı yüksek lisans tezini Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon anabilim dalında tamamladım. Nisan 2019’da Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim dalında “21. Yüzyıl Dönümünde İnsan Kaynaklı Afetlerde Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerin Yönetimi” adlı doktora tezini tamamladım.

Mart 2019’a kadar Karabük Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve yarı zamanlı öğretim görevlisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ise “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” (Plural Heritages of Istanbul: The Case of the Land Walls) adlı araştırma projesinde araştırmacı olarak çalıştım. 2010 yılından itibaren “İstanbul/ Beykoz Yoros Kalesi” ve “Sinop Balatlar Kilisesi” Kazısı’nın arkeolojik kazı ekibinde görev almaktayım. Arkeolojik sit alanlarının korunması, afet risk yönetimi, savaş/ çatışma zamanlarında kültürel mirasın korunması, toplu göçün kültürel miras üzerindeki etkisi, kültürel peyzajın/ tarihi çevrenin korunması gibi konularda araştırma ve yayınlar yapmaktayım.

2019 Kasım ayından beri Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Görevlisi olarak çalışmaktayım.

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Saadet GÜNDOĞDU
Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü